ZENON - jazyková škola

Firemné kurzy

Ponúkame efektívnu formu výučby pre zamestnancov firiem. Úspešná firma by mala neustále dbať na vzdelávanie svojich zamestnancov. Jedným z najdôležitejších faktorov je práve znalosť cudzích jazykov. Výučba je možná v skupinách, alebo individuále a hlavne vo vašich priestoroch.

Skupinová výučba

Skupina dvoch až piatich študentov je povzbudzovaná k čo najčastejšiemu zapájaniu sa do dialógov a modelových situácií. To napomáha k osvojovaniu si gramatiky a precvičovaniu aktívnej komunikácie.

Individuálne kurzy

Individuálny jazykový kurz vždy na mieru. Výhodou je prispôsobenie metodiky výučby schopnostiam študenta a možnosť voľby študijného tempa podľa jazykovej úrovne. Neustály kontakt s lektorom "face to face" po celú dobu umožňuje dosiahnuť maximálny pokrok vo výučbe v krátkom čase.

Tempo, témy ako aj termíny výučby vieme "ušiť na mieru".

Príprava na maturitu

Ponúkame prípravu na písomnú aj ústnu časť maturitnej skúšky. Gramatické cvičenia a vzorové testy, vypracovanie tém na ústnu skúšku a konverzácia zameraná na pohotové reakcie na otázky. Po absolvovaní kurzu u nás sa už maturity z cudzieho jazyka báť nemusíte.

Jazykové kurzy
pre deti

Deti sa učia ľahšie a rýchlejšie a u nás majú možnosť rozširovať svoje schopnosti. Hravá angličtina zameraná na rozširovanie slovnej zásoby a používania slovíčok formou hry a zaujímavých cvičení.

Slovenský jazyk
pre cudzincov

Cudzincom sa páči melódia slovenčiny, ale trápia ich niektoré naše ťažko vysloviteľné slová. Ponúkame aj výučbu slovenského jazyka pre cudzincov z rôznych krajín.

Superflexi

Nemáte čas na pravidelné hodiny? V Zenone sa snažíme vyhovieť každému! S novými kurzami superflexi prichádza možnosť naplánovať si hodinu spontánne.

Skype hodiny

Skúste hodiny cez skype! Stačí vám prístup na internet a čas, ktorý si pre cudzí jazyk vyhradíte podľa vlastného uváženia.

Spíkuj [tu:] academy

Spikuj [tu:] academy predstavuje ideálnu kombináciu príjemného a užitočného. V priebehu niekoľkých dní zažijete výučbu vo forme gramatiky a konverzácie, no jazyk neopustíte ani pri oddychu a športových aktivitách. Tento edukačný program je zameraný na identifikáciu individuálnych nedostatkov a ich odstraňovanie.

Vstupný test

Otestujte svoje znalosti anglickej gramatiky. Test má 50 otázok a mal by trvať približne 20 minút. Výsledok vám zašleme mailom.

Slúži pre nás na zorientovanie sa vo vašej gramatickej úrovni. Pomáha nám pri zostavovaní skupinových kurzov. Je to prierez anglickou gramatikou.


Otestuj sa

ZENON | Jazyková škola

Alstrova 276, 831 06 Bratislava

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel: +421 948 044 157

Partneri

 EB banner135 180  comcare s.r.o. 

Sledujte nás

youtube chanell